Fakulta

Štátne skúšky v AR 2022/2023 – oznam pre študentov

Milé študentky, milí študenti,
ak v tomto akademickom roku absolvujete štátne skúšky (bakalárske, magisterské, štátna skúška rozširujúceho štúdia), nezabudnite si splniť nasledovné povinnosti:
  • do 16. 4. 2023 nahrať do AIS elektronickú verziu záverečnej práce (bakalárskej, magisterskej, záverečnej práce rozširujúceho štúdia),
  • poznámka: licenčná zmluva sa podpisuje len elektronicky a neodovzdáva sa na študijné oddelenie (odporúčame však archivovať si licenčnú zmluvu pre vlastnú potrebu),
  • do 21. 4. 2023 odovzdať na študijnom oddelení dva exempláre záverečnej práce v pevnej väzbe,
  • bakalárske štúdium: od 17. 4. do 19. 5. 2023 prihlásiť sa v AIS na obhajobu bakalárskej práce (v prípade, že tento predmet štátnej skúšky nemáte pridaný v zápisnom liste, v tomto termíne si ho môžete pridať),
  • magisterské a rozširujúce štúdium: od 17. 4. do 8. 5. 2023 prihlásiť sa v AIS na predmety štátnej skúšky (v prípade, že predmety štátnej skúšky nemáte pridané v zápisnom liste, v tomto termíne si ich môžete pridať),
  • v prípade technických problémov s AIS sa môžete obrátiť na fakultného administrátora AIS Ing. Ladislava Bartosiewicza (, +421 37 6408 468),
  • na štátne skúšky sa prihlasujete, až keď splníte všetky podmienky k štátnej skúške (t. j. absolvujete všetky predmety podľa skladby študijného plánu),
  • štátne skúšky prebehnú podľa Harmonogramu akademického roka 2022/2023: https://www.ukf.sk/studium/organizacia-studia/harmonogram-akademickeho-roka
  • ak študent/-ka nevyhovie na riadnom termíne štátnej skúšky, musí si podať žiadosť o opravný termín na príslušnej katedre do 7. 7. 2023,
  • ak sa študent/-ka nachádza na mobilite, môže absolvovať štátnu skúšku až po ukončení mobility.
Na štátnych skúškach vám prajeme veľa šťastia, nech úspešne zúročíte vedomosti, ktoré ste počas štúdia nadobudli!
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo