Fakulta

Online hodinka s dekanom

Milé študentky, milí študenti,
oznamujeme vám, že dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. Martin Hetényi bude okrem konzultačných hodín k dispozícii študentom aj na online hodinke každú prvú stredu v mesiaci v čase 11:00 – 12:00 hod. Link: https://meet.ukf.sk/dekanffukf

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo