Fakulta

Cyklus vzdelávacích aktivít pre zamestnancov univerzity

Súčasný trend a rozvoj nových technológií prináša zvýšené nároky na vedomosti a zručnosti nielen pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít, ale si vyžaduje i kvalitnú administratívu, ktorá spoluvytvára korporátnu kultúru univerzity a spolupodieľa sa na vytváraní pozitívnej reputácie univerzity na verejnosti.
Z tohto dôvodu vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pristúpilo k príprave cyklu vzdelávacích aktivít prostredníctvom worskshopov, prednášok, interaktívnych  seminárov, zameraných na skvalitňovanie vedomostí a zručností zamestnancov, predovšetkým v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Prvým interaktívnym seminárom z cyklu vzdelávacích aktivít je seminár na tému „Písanie a úprava dokumentov v MS Word“, ktorý je určený pre vybraných administratívnych pracovníkov Rektorátu.

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook