Fakulta

Cyklus vzdelávacích aktivít pre zamestnancov univerzity

Súčasný trend a rozvoj nových technológií prináša zvýšené nároky na vedomosti a zručnosti nielen pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít, ale si vyžaduje i kvalitnú administratívu, ktorá spoluvytvára korporátnu kultúru univerzity a spolupodieľa sa na vytváraní pozitívnej reputácie univerzity na verejnosti.
Z tohto dôvodu vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pristúpilo k príprave cyklu vzdelávacích aktivít prostredníctvom worskshopov, prednášok, interaktívnych  seminárov, zameraných na skvalitňovanie vedomostí a zručností zamestnancov, predovšetkým v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Prvým interaktívnym seminárom z cyklu vzdelávacích aktivít je seminár na tému „Písanie a úprava dokumentov v MS Word“, ktorý je určený pre vybraných administratívnych pracovníkov Rektorátu.

 

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo