Fakulta

Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok - bakalárske štúdium

Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok – interné bakalárske štúdium

  • Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium v bakalárskych študijných programoch: anglistika, filozofia, politológia, kulturológia – riadenie kultúry a turizmu, kulturológia – blízkovýchodné štúdiá pre akademický rok 2015/16 prijatí bez prijímacích skúšok.
  • Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium učiteľstva v bakalárskom študijnom programe anglický jazyk a literatúra v kombinácii a výchova k občianstvu v kombinácii pre akademický rok 2015/16 prijatí bez prijímacích skúšok, t. j. na základe výsledkov stredoškolského štúdia a ďalších podmienok prijatia z druhého predmetu v kombinácii.

 

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo