Fakulta

Inauguračná prednáška a obhajoba inauguračnej práce doc. Mgr. Martina Diweg-Pukanca, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 12. mája 2022 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Martina Diweg-Pukanca, PhD., pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania slovenský jazyk a literatúra.
Názov inauguračnej prednášky: Nitrianske κοινή ako prestížny jazyk Moráv a Slovenského vojvodstva
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo