Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Sone Hodákovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 9. mája 2022 o 11,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Sone Hodákovej, PhD., pracovníčky Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Názov habilitačnej prednášky: Mentálna hygiena budúcich prekladateľov a tlmočníkov (nielen) v kontexte dištančnej výučby
Názov habilitačnej práce: Reflexia empirických výskumov kognitívnych zručností a osobnostných charakteristík v akademickej príprave budúcich tlmočníkov
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo