Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Andrey Euringer Bátorovej, Dr. phil.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 4. mája 2022 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Andrey Euringer Bátorovej, Dr. phil., pracovníčky Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia.
Názov habilitačnej prednášky: Skúmanie pojmov Ostkunst a Westkunst v zrkadle kulturologických koncepcii 80. a 90. rokov 20. storočia
Názov habilitačnej práce: The Art of Contestation. Performative practices in the 1960s and 1970s in Slovakia
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo