Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Jany Ambrózovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 3. mája 2022 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Jany Ambrózovej, PhD., pracovníčky Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia.
Názov habilitačnej prednášky: Vývoj rómskych hudieb na Slovensku: Kultúrno-spoločenské faktory ich žánrovej a hudobno-nástrojovej diverzifikácie
Názov habilitačnej práce: Križovatky „starého“ a „nového“ v hudobnej a tanečnej tradícii Rómov na Slovensku (Na príklade hudobníckych rodín Pokošovcov a Harvanovcov z Telgártu)
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo