Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Györgyi Jankovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 2. mája 2022 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Györgyi Jankovej, PhD., pracovníčky Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.
Názov habilitačnej prednášky: Marketingová komunikácia z aspektu spotrebiteľskej gramotnosti detského konzumenta
Názov habilitačnej práce: Spoločensky zodpovedná marketingová komunikácia s akcentom na socializačnú, informačnú a vzdelávaciu funkciu digitálnych hier u detského recipienta
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo