Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Eriky Moravčíkovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 28. apríla 2022 o 12,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Eriky Moravčíkovej, PhD., pracovníčky Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia.
Názov habilitačnej prednášky: Homo consumericus v disneyizovanej spoločnosti zážitkov
Názov habilitačnej práce: Reflexia vybraných aspektov a trendov v digitálnej mediálnej kultúre (so zameraním na platformy sociálnych médií)

 

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo