Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Moniky Štrbovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 28. apríla 2022 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Moniky Štrbovej, PhD., pracovníčky Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia.
Názov habilitačnej prednášky: Dôsledky politickej heterogenity Rómov v kontexte súčasnej legislatívy
Názov habilitačnej práce: Aktuálne súvislosti rómskej identity a kultúry

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo