Fakulta

Oznam pre študentov končiacich ročníkov

V aktuálnom akademickom roku 2021/2022 sa záverečné práce bakalárskeho, magisterského a rozširujúceho štúdia odovzdávajú v elektronickej aj v printovej podobe v štruktúre a formálnej úprave podľa Smernice č. 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach a to k týmto termínom:
  • najneskôr do 16. 4. 2022 je nutné odovzdať záverečnú prácu v elektronickej forme prostredníctvom AIS a súčasne v systéme potvrdiť licenčnú zmluvu a odoslať záverečnú prácu na kontrolu originality,
  • najneskôr do 25. 4. 2022 je nutné prácu odovzdať v printovej podobe v počte 2 ks na študijnom oddelení FF UKF.
Zároveň si Vám dovoľujem pripomenúť, že v prípade, ak ešte nemáte v zápisných listoch vložené predmety štátnej skúšky (v počte a štruktúre, ako Vám ich predpisuje študijný plán), budete tak môcť urobiť v termíne od 11. 4. 2022 do 23. 4. 2022.
Bezproblémové odovzdávanie záverečných prác Vám praje
doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo