Fakulta

Zasadnutie Akademickej obce FF UKF v Nitre

Vážení členovia Akademickej obce FF UKF v Nitre,
dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Akademickej obce FF UKF v Nitre, ktoré sa uskutoční v zmysle uznesenia AS FF UKF v Nitre č.77/2022/AS/FF.
Zasadnutie sa bude konať dňa 7. 3. 2022 o 13:30 v Akropole FF, Hodžova 1, Nitra.
S úctou
Mgr. Ervín Weiss, PhD., v.r.
predseda AS FF UKF v Nitre
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo