Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Evy Pechočiakovej Svitačovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 9. marca 2022 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Evy Pechočiakovej Svitačovej, PhD., pracovníčky Ústavu marketingu, obchodu a sociálnych štúdií Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etika.
Názov habilitačnej prednášky: Etika v príprave ekogramotných manažérov pre ekonomiku
Názov habilitačnej práce: Etika v reštrukturalizácii súčasnej ekonomiky na udržateľnú
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo