Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Viery Zozuľakovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 8. marca 2022 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Viery Zozuľakovej, PhD., pracovníčky Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etika.
Názov habilitačnej prednášky: Ekologické občianstvo a budovanie osobnej zodpovednosti
Názov habilitačnej práce: Premeny súčasnej spoločnosti (sociálno-etické dimenzie)
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo