Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Andreja Zahoráka, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 7. marca 2022 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Andreja Zahoráka, PhD., pracovníka Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Názov habilitačnej prednášky: Precedentné texty, mená, výpovede a situácie vo výskume recepčných a transferových osobitostí na príklade románovej tvorby Michala Hvoreckého
Názov habilitačnej práce: Reflexia aspektu precedentnosti v preklade umeleckého textu: recepčné špecifiká a transferové postupy
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo