Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Natálie Rusnákovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 24. februára 2022 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Natálie Rusnákovej, PhD., pracovníčky Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.
Názov habilitačnej prednášky: „Literárna komunikácia talianskeho a československého prostredia v 30-tych a 40-tych rokoch 20. storočia. Chronologické a interpretačné recepčné posuny.“
Názov habilitačnej práce: Medziliterárne spojnice. Komunikácia talianskej a slovenskej literatúry v období 20-tych až 40-tych rokov 20. storočia
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo