Fakulta

Výzva na nomináciu na Cenu dekanky za rok 2021

Vážení členovia akademickej obce,
dovoľujem si Vás informovať o otvorení výzvy na nominácie na Cenu dekanky za rok 2021 - návrhy možno podať do 31. 3. 2022.

Návrhy môžu podávať členovia akademickej obce FF prostredníctvom mailu na (pri publikačnej činnosti je potrebné predložiť na sekretariát dekana aj jednotlivé publikácie).

Kategórie:

1. za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu),

2. za publikačnú činnosť zamestnanca fakulty (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy),

3. za publikačnú činnosť doktoranda (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy),

4. za spoluprácu so študentskou komunitou (mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi: vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľno-časových aktivitách).

prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo