Fakulta

Výzva na nomináciu na Cenu dekanky za rok 2021

Vážení členovia akademickej obce,
dovoľujem si Vás informovať o otvorení výzvy na nominácie na Cenu dekanky za rok 2021 - návrhy možno podať do 31. 3. 2022.

Návrhy môžu podávať členovia akademickej obce FF prostredníctvom mailu na (pri publikačnej činnosti je potrebné predložiť na sekretariát dekana aj jednotlivé publikácie).

Kategórie:

1. za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu),

2. za publikačnú činnosť zamestnanca fakulty (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy),

3. za publikačnú činnosť doktoranda (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy),

4. za spoluprácu so študentskou komunitou (mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi: vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľno-časových aktivitách).

prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook