Fakulta

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Vladimíra Biloveského, PhD.

 Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 14. októbra 2021 o 12,30 hod. sa v zasadačke dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Vladimíra Biloveského, PhD., pracovníka Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo. 
Názov inauguračnej prednášky: „Úloha interpersonálnych zručností pri nácviku prekladateľskej kompetencie“ 
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo