Fakulta

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Vladimíra Biloveského, PhD.

 Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 14. októbra 2021 o 12,30 hod. sa v zasadačke dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Vladimíra Biloveského, PhD., pracovníka Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo. 
Názov inauguračnej prednášky: „Úloha interpersonálnych zručností pri nácviku prekladateľskej kompetencie“ 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook