Fakulta

Inauguračná prednáška doc. PhDr. Borisa Michalíka, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 14. októbra 2021 o 9,00 hod. sa v zasadačke dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Borisa Michalíka, PhD., pracovníka Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia.
Názov inauguračnej prednášky: „Aktuálne trendy v etnických procesoch na Dolnej zemi na začiatku 21. storočia“

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook