Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. et Mgr. Veroniky Rácovej, PhD.

 Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 6. októbra 2021 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. et Mgr. Veroniky Rácovej, PhD., pracovníčky Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. 
Názov habilitačnej prednášky: „Vybrané teoretické textologické problémy. Poznámky k problematike textových prameňov, textových variantov a autorskej vôle“. 
Názov habilitačnej práce: Vybrané kapitoly zo slovenskej textológie 
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo