Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Martina Husára, PhD.

 Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 5. októbra 2021 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Martina Husára, PhD., pracovníka Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania archeológia. 
Názov habilitačnej prednášky: „Hroty stredovekých vrhacích alebo bodných žrďových zbraní z Národného múzea rumunskej histórie v Bukurešti a ich širšie súvislosti“. 
Názov habilitačnej práce: Zbrane na rozhraní epoch. Stredoveké zbrane medzi stredným a dolným Dunajom v archeologických a historických súvislostiach. 
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo