Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Miroslava Palárika, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 28. septembra 2021 o 10,00 hod. sa v Akropole FF UKF v Nitre, Hodžova 1, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Miroslava Palárika, PhD., pracovníka Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania história.
Názov habilitačnej prednášky: „Ochrana pamiatok na Slovensku počas druhej svetovej vojny“.
Názov habilitačnej práce: V priesečníkoch vízií a reality. K premenám divadelníctva na Slovensku v rokoch 1938-1945 (na príklade situácie v meste Nitra)
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo