Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Dominika Repku, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 23. septembra 2021 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Dominika Repku, PhD., pracovníka Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania archeológia.
Názov habilitačnej prednášky: „Oponický hrad v premenách času. Archeologický výskum stredovekého a včasnonovovekého hradu“.
Názov habilitačnej práce: Funkcia nádob v pohrebných zvyklostiach v dobe laténskej
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo