Fakulta

Kalendár udalostí

Všetky udalosti


13
mar
2019
Verejné

ŠVOUČ

Miesto konania:: priestory FF UKF
21
feb
2019
Verejné

Deň otvorených dverí 2019

Miesto konania:: priestory FF UKF
14
feb
2019
Verejné

Seminár: Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí

Miesto konania:: zasadačka dekanátu FF, Štefánikova 67
19
dec
2018
Verejné

Vianočná hudba Mariána Vargu

Miesto konania:: Tvorivý ateliér, FF UKF, Slančíkovej 1
18
dec
2018
Verejné

Rudo Dička, Nepokoj vzdoru

Miesto konania:: Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500