Fakulta

NEZNÁMA HUDBA – Made in SK - apríl

Kategória:
Verejné
Predchádzajúci dátum:
2016-04-28 16:30
Miesto konania:
miestnosť H-14, Hodžova 1
Príloha

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre vás pozýva na N E Z N Á M A H U D B A – Made in SK
náčuvy hudby...
...s lektorskými úvodmi Júliusa Fujaka

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-04-28 16:30
  • 2016-04-21 16:30
  • 2016-04-14 16:30
  • 2016-04-07 16:30
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook