Fakulta

Dni hispánskej kultúry VIII

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-04-12
Príloha

Dni hispánskej kultúry každoročne organizuje Katedra romanistiky FF UKF v Nitre s cieľom prezentovať kultúru Španielska i hispanofónnych krajín Latinskej Ameriky, a to prostredníctvom prednášok, seminárov a workshopov zaujímavých hostí zo španielsky hovoriacich krajín či Slovenska i aktivít organizovaných študentmi UKF. V poradí ôsmy ročník Dní hispánskej kultúry sa okrem tradičnej spolupráce s UKF a Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva na Slovensku nesie i v duchu spolupráce s Gymnáziom Párovská 1 v Nitre (konkrétne s bilingválnou slovensko-španielskou sekciou Ramóna y Cajala), Nitrianskou galériou i Nitrianskym informačným systémom.

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-04-12
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook