Fakulta

Heterogenita verejných priestorov – cyklus zahraničných prednášok Erasmus+

Kategória:
Verejné
Predchádzajúci dátum:
2016-04-07
Názov cyklu prednášok:
Heterogenita verejných priestorov (mcdonaldizácia identity, disneyfikácia skupinových rituálov, megakostoly ako nová podoba kargo kultov)
 
Prednášajúci:
ThLic. Petr František Burda, Th.D. (Katedra kulturních a náboženských studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Česká republika)
 
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty UKF v Nitre vás srdečne pozýva na cyklus zahraničných prednášok ThLic. Petra Františka Burdu, Th.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Česká republika), ktoré sa uskutočnia  4. 4. - 7. 4. 2016. Cyklus prednášok sa bude venovať tzv. heterogenite verejných priestorov so zameraním na okruh nasledovných problémov: mcdonaldizácia identity, disneyfikácia skupinových rituálov a megakostoly ako nová podoba kargo kultov.
 1. Presný harmonogram prednášok:
  Pondelok 4. 4.  (čas 15:45 - 17:15) miestnosť č. 325, Štefánikova 67, FF UKF
  Názov prednášky: Heterogenity veřejných prostorů – vstup do problematiky
 2. Utorok 5. 4.  (čas 09:15 - 10:45) miestnosť č. 325, Štefánikova 67, FF UKF
  Názov prednášky: Heterogenity veřejných prostorů – mcdonaldizace identity
 3. Štvrtok 7. 4. (čas 9:00 - 10:30) miestnosť č. 325, Štefánikova 67, FF UKF
  Názov prednášky: Heterogenity veřejných prostorů – disneyfikace skupinových rituálů      
 4. Štvrtok 7. 4. (čas 15:15 - 17:15) Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra
  Názov prednášky: Heterogenity veřejných prostorů – megakostely jako nová podoba kargo kultů   
 
 

Všetky termíny:

 • 2016-04-07
 • 2016-04-05
 • 2016-04-04
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook