Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-04-07 14:45
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Vo štvrtok, 7. 4. 2016 sa Vám v priestoroch Akropoly FF (Hodžova 1) predstaví historik prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z Ústavu českých dějin (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika) so svojou prednáškou s názvom "Aktuálne problémy moderných českých a slovenských dejín v stredoeurópskom kontexte: opakované písanie a prepisovanie národných príbehov stredoeurópskych národov". Srdečne Vás pozývame.
 
ANOTÁCIA:
Do roku 1989 bol "národný príbeh" východoeurópskych národov vykladaný tak, aby na jednej strane zodpovedal marxisticko-leninskej teórii o vývine ľudskej spoločnosti od prvotnej spoločnosti ku komunizmu, ale súčasne aj tak, aby pokiaľ je to možné nadväzoval na "klasický" národný príbeh jednotlivých národov, vytvorený už v čase tzv. národného obrodenia v 19. storočí. Socialistická súčasnosť bola vydávaná za prirodzený výsledok dejinného vývoja a súčasne aj za vyústenie národných dejín. Minulé epochy boli hodnotené podľa toho, či smerovali k tomuto cieľu alebo sa naopak od nej vzďaľovali. V niektorých prípadoch to znamenalo snahu o pozmenenie tradičného a verejnosťou obecne prijímaného hodnotenia určitých osobností alebo období národných dejín, zmenu "tradičných historických nepriateľov" na priateľov a opačne. Po roku 1989 dochádza logicky k opätovnému prehodnoteniu, hoci vo väčšine prípadov išlo iba o návrat k predsocialistickému hodnoteniu historických udalostí, ktoré bolo spravidla tiež skresľujúce. Prednáška ukazuje vývoj českého, slovenského a "československého" národného príbehu a kladie ho do kontextu s národným príbehom u našich susedov.
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-04-07 14:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook