Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-12-03 14:45
Miesto konania:
Akropola, Hodžova 1
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na ďalšiu prednášku cyklu Interdisciplinárne dialógy, organizovanú pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Našim hosťom bude doc. Mgr. Martin Štúr, PhD. (Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre). Jeho prednáška s názvom "Dichotómie v jazyku a semióze" sa uskutoční 3. 12. 2015 o 14:45 hod. v Akropole (Filozofická fakulta, Hodžova 1).
 
Anotácia:
Prednáška skúma dichotómie ako základný a najnižší stupeň analytiky a základ zložitejších semiotických modelov v jazyku v porovnaní s inými semiotickými systémami, ako je hudba a obraz. Venuje sa dichotómiám statického a dynamického, označujúceho a označovaného, reflexného a reflexívneho, sprostredkovaného a bezprostredného, univerzálneho a kultúrne špecifického, kvalitatívneho a kvantitatívneho, ako i potenciálne nekonečne rekurzívneho členenia a nerekurzívneho členenia vety. Ukazuje možnosti a problémy  kombinovania dichotómií a ich rozvíjania na komplexné semiotické modely, umožňujúce potenciálne i kvantitatívne výsledky a empirické overovanie.
 
 

Všetky termíny:

  • 2015-12-03 14:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook