Fakulta

Folklórne pozdravy: Heda Melicherová

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-11-24
Príloha

Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás srdečne pozýva na ďalší ročník  ravidelného podujatia FOLKLÓRNE POZDRAVY. Tento rok sú venované bývalej sólistke SĽUKU-u, tanečnej pedagogičke a televíznej dramaturgičke HEDE MELICHEROVEJ. Príďte sa dozvedieť viac o minulosti folklórneho hnutia a filmového folklorizmu u nás, a to cez optiku životných a profesijných príbehov niekdajšej sólistky SĽUK-u, tan. pedagogičky a televíznej dramaturgičky Hedy Melicherovej, jednej z hlavných postáv filmov - Rodná zem (1953) alebo Balada o Vojtovej Maríne (1964)

PROGRAM:

MODEROVANÁ DISKUSIA
Diskusia s hostkou spojená s multimediálnou prezentáciou jej najvýznamnejších diel a projektov.
Moderuje prof. Z. Beňušková, CSc.
Univerzitný tvorivý ateliér / ŠD UKF Nitra / Ul. B. Šlančíkovej 2, Nitra /
14:00 - 16:00 / vstup volný

PREDNÁŠKA
doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (Katedra etnológie a muzeológie FiF UK, Bratislava)
“FOLKLÓR A SCÉNA (KONTEXTY VÝVINU)”
Sieň Konštantína Filozofa / Hl. budova UKF Trieda A. Hlinku, Nitra /
11:00 / vstup volný

Aktuálne informácie nájdete tu:
- https://www.facebook.com/events/139996589693770/
- www.ketno.ff.ukf.sk

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-24
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook