Fakulta

(KO)MÉDIA

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-11-24 - 2015-11-25
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Katowiciach a Európskou akadémiou médií, marketingu a manažmentu organizuje 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie (KO)MÉDIA, v rámci témy Návrat do budúcnosti, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. - 25. novembra 2015.
 
Radi by sme Vám oslovili s ponukou spolupráce vo forme Vašej aktívnej participácie na tejto konferencii. Z našej strany Vám bude poskytnutý časový priestor na prezentovanie Vašich vedeckých aktivít. Tohto ročné témy konferencie sú:
  • Kreatívny priemysel
  • eCommmerce, digitálny marketing
  • Sociálny marketing a jeho výzvy
  • Socializačné a edukačné aspekty marketingovej komunikácie
  • Celebrity v marketingovej komunikácii a socializácia adolescentov
  • Ľudské práva v digitálnej sfére
Recenzované príspevky podľa hodnotenia recenzenta budú publikované vo vedeckých časopisoch AVMK, Dot.commm,Zborník Komédia. Bližšie informácie nájdete na webe: http://lnk.sk/4xf. Na akékoľvek otázky Vám radi odpovieme.
 
--
PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
za organizačný výbor konferencie (KO)MÉDÁ
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
FF UKF v Nitre
web: www.kmkr.ff.ukf.sk/index.php?page=ko-media
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2015-11-24 do 2015-11-25
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook