Fakulta

Culturlogos: Between the Death and Life; Kierkegaard and Camus

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-11-19 09:15
Miesto konania:
Miestnosť H-112, Hodžova 1

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na prednášku v rámci cyklu vedeckých prednášok CULTUROLOGOS.
 
Prednášajúcou bude Dr. YASEMIN  AKIŞ (TR), ktorá sa predstaví s témou „Between the Death and Life; Kierkegaard and Camus“. Dr. Yasemin AKIŞ v súčasnosti pôsobí na Katedre sociológie, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur.

Prednáška sa uskutoční 19. novembra 2015 (štvrtok) o 9.15 hod. v  miestnosti H-112 na Hodžovej ulici 1.  

Anotácia prednášky:
Albert Camus begins The Myth of Sisyphus with the problem of suicide. If we accept that life has no meaning and therefore, no value, should we kill ourselves? He argues that attempts to commit suicide, physically or philosophically, cannot be the solution for escaping from the absurdity of life. He claims that many existentialist thinkers, especially Kierkegaard, choose to escape from absurdity with philosophical suicide in other worldly religious hope. Although Camus sees Kierkegaard as escaping from absurdity, analysis of Kierkegaard’s philosophy shows us that the ‘leap of faith’ itself requires the absurd.
Spoluorganizátorom pozvanej prednášky je Stredoeurópsky výskumný ústav Sørena Kierkegaarda – CERI.SK
 
Viac informácií môžete nájsť na oficiálnej stránke katedry kulturológie
A ak chcete aby ste náhodou na prednášku nezabudli, môžte sa pridať na FB udalosť, ktorá Vám najbližší Culturologos včas pripomenie.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Prednáška je realizovaná v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0410/14 „(De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre“, ktorá sa rieši na Katedre kulturológie, FF UKF v Nitre.

kku culturlogos akis poster

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-19 09:15
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook