Fakulta

Culturlogos: 1985 - Confronting emotions and structural matters in the music of 21st century

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-11-10 11:00
Miesto konania:
UTA, ŠD UKF, Slančíkovej 1
Príloha

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na prednášku v rámci cyklu vedeckých prednášok CULTUROLOGOS.
 
Ráno 19. septembra 1985 sa dá považovať za jedno z najsmutnejších v histórii Mexika, kedy zúrivé zemetrasenie so silou 8,1 Richterovej stupnice otriaslo celou metropolou a jej obyvateľmi okolo 7:19 ráno. Mesto, tí, čo ho prežili a dokonca ani ďalšie generácie by už nikdy nemohli byť rovnakí...  „To ma podnietilo k napísaniu multimediálnej práce, ktorou chcem vzdať poctu obetiam tejto tragédie.“
 
Prednáška sa uskutoční 10. novembra 2015 (utorok) o 11.00 hod. v  miestnosti Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF (UTA, B. Slančíkova 1, Nitra).
 
Prednášajúcim bude MgA. Edgar Omar Rojas Ruiz PhD., ktorá sa predstaví s témou „1985 - Confronting emotions and structural matters in the music of 21st century“.
 
Edgar Omar Rojas Ruiz začal svoje štúdium hudby na Centro de Investigación y Estudios de la Música (CIEM) (Center of Studies and Musical Research). Pod vedením Alejandra Velasca "Kavindu" a Victora Rasgada sa zaoberal kompozíciou. V rokoch 2007 až 2009 študoval na magisterskom stupni Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne u prof. Arnošta Parscha. Tu si tiež spravil doktorát z hudobnej kompozície a teórie u prof. Ing. Iva Medeka.
Jeho hudba zaznela v Mexiku, Čile, Nemecku, Maďarsku, Izraeli, Českej republike, Španielsku i na Slovensku. V roku 2011 dostal prvú cenu v medzinárodnej súťaži hudobnej kompozície Univerzity v Zaragoze. Pracoval tiež na viacerých medzinárodných kultúrnych projektoch.  
Tešíme sa na Vašu účasť!

Prednáška je čiastkovou prezentáciu výsledkou riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0410/14 "(De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre", ktorá sa rieši na katedre kulturológie na FF UKF v Nitre.

 

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-10 11:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook