Fakulta

Tvorivé prekladateľské reflexie 6. Ideály vs. prax

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-10-20 09:00
Miesto konania:
Miestnosť ST-211, Štefánikova 67
Príloha
Chcete sa venovať prekladateľskému remeslu? Neviete, ako začať? Kto a za akých podmienok sa dokáže uplatniť na našom trhu? Podľa čoho si vyberajú prekladateľov vydavateľstvá a ako sa dá uchytiť ako prekladateľ titulkov či filmových dialógov? Ďalší ročník Reflexií sa bude venovať práve týmto otázkam.
Na podujatie Vás srdečne pozývajú Katedra translatológie a Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre.
 
Podujatie sa uskutoční vďaka Grantu na podporu športových aktivít a kultúrnej činnosti študentov UKF a je výstupom z projektov:  VEGA 1/0547/14 Titulkovanie pre nepočujúcich: štandardy a odporúčania  a  UGA III/16/2015 Umelecký a audiovizuálny preklad vo výučbe cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie.
 
Organizačný tím:
Mgr. Emília Perez, PhD.
PhDr. Mária Kiššová, PhD.
Mgr. Andrej Zahorák
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2015-10-20 09:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook