Fakulta

Terminologická práca a preklad

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-10-22 09:15
Miesto konania:
Miestnosť ST-114, Štefánikova 67
Príloha

Katedra germanistiky FF UKF v Nitre pozýva na odborný seminár spojený s workshopom na tému Terminologická práca a preklad.
Podujatie je jedným z výstupov projektu KEGA č. 030UKF-4/2013: Kolaboratívna tvorba terminologických databáz s využitím technológií Web 2.0.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-10-22 09:15
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook