Fakulta

Školské vyučovanie náboženstva a katechéza: rozlišovanie a vzájomné vzťahy

Kategória:
Verejné
Dátum:
2022-11-30 09:30 - 11:30
Miesto konania:
UPC Pavla Straussa (Dražovská 4, Nitra)
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda (sekcia náboženskej výchovy) FF UKF pozýva na workshop v rámci cyklu prednášok venovaných náboženstvu a etike v škole a mimo školu. Workshop s názvom Školské vyučovanie náboženstva a katechéza: rozlišovanie a vzájomné vzťahy sa uskutoční 30. novembra 2022 od 9.30 do 11.30 a v UPC Pavla Straussa (Dražovská 4, Nitra) a je určený pre študentov, učiteľov a záujemcov z radov verejnosti.
dialogy zmenšené na web
 
 

Všetky termíny:

  • 2022-11-30 09:30 - 11:30
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo