Fakulta

Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-10-28 09:30
Miesto konania:
Miestnosť D-207, Dražovská 4

Ústrednou témou už piateho ročníka vedecko-odborného seminára pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov je poukázať na aktuálne problémy, ktoré nachádzajú svoj obraz v médiách a v marketingu ako prístup k formovaniu a ovplyvňovaniu recipienta.

Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie

Prihláška:
Na seminár je možné prihlásiť sa do 21.10.2015 prostredníctvom elektornickej prihlášky. Po tomto termíne už nebude možné prijať žiadnu prihlášku.

Účastnícky poplatok:
Za pasívnu ani aktívnu účasť na seminári sa neplatí žiadny poplatok.

Pokyny pre autorov:
Svoj príspevok pošlite najneskôr do 28.11.2015 na e-mail seminára. Akceptujeme príspevky  v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Príspevok píšte priamo do pripravenej šablóny. Recenzované príspevky podľa hodnotenia recenzenta budú publikované v zborníku zo seminára. Ak príspevok nesplní kritériá odbornosti a vhodnosti, kladené na vedecké práce tohto druhu, Váš príspevok Vám vrátime ako nevyhovujúci. Autori taktiež zodpovedajú za preklad abstraktu a kľúčových slov do anglického jazyka.

Garant:
Prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.
Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.
Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Organizátor:
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Európska akadémia marketingu

Kontakt:
E-mail:

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-10-28 09:30
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook