Fakulta

Načo sú nám múzeá?

Kategória:
Verejné
Predchádzajúci dátum:
2015-10-16 09:00 - 13:30
Príloha

"Načo sú nám múzeá" je názov edukačného programu, ktorý v spolupráci s Ponitrianskym múzeom pripravili študenti 3. ročníka Katedry muzeológie FF UKF v Nitre. Cieľovou skupinou sú predškoláci a žiaci 1.- 6. ročníka základných škôl. Vítaná je i široká laická a odborná verejnosť. Hravou a interaktívnou formou deti spoznajú význam múzejnej inštitúcie, jej základné úlohy a poslanie. Spolu s deťmi budeme hľadať odpovede na otázky: Čo a prečo múzeá zbierajú? Kam putujú predmety po prijatí do múzea? Čo sa robí s predmetmi, aby nám vydržali veľa, veľa rokov? Aké  by to bolo bez múzeí? Zámerom je rozvíjať u detí a školskej mládeže pozitívny vzťah k múzeu prostredníctvom pochopenia jeho základných funkcií, oboznámenia sa s jednotlivými pracovnými úsekmi a uvedomenia si ich spoločenského významu.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2015-10-05 09:00 do 2015-10-16 13:30
    pondelok, utorok, streda, štvrtok & piatok
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook