Fakulta

Some Holmes and Popovič in all of us?

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-10-08 - 2015-10-09
Miesto konania:
B109, B. Slančíkovej 1, Nitra
Príloha

Nitrianska i nizozemská škola nesmiernym spôsobom prispeli k formovaniu translatológie ako samostatného vedného odboru v priebehu 60., 70. a 80. rokov 20. storočia. Vplyvy oboch vedúcich osobností týchto škôl, Jamesa Holmesa i Antona Popoviča, možno v translatológii badať dodnes. Keď sa preto v dejinách translatológie hovorí o nitrianskej a nizozemskej škole, považujú sa títo dvaja vedci priam za ich symboly. Zďaleka však nie sú ich jedinými predstaviteľmi – nesmieme zabúdať ani na Mika, Vilikovského, Ďurišina, Lefevera, van der Broecka či Lamberta. Hoci nechceme popierať význam práce ostatných vedcov pôsobiacich v týchto centrách, cieľom predstavovanej konferencie nie je spomínanie na predchádzajúce desaťročia. Chceme sa skôr pokúsiť o naznačenie toho, ako spôsob myslenia v oboch týchto školách dodnes ovplyvňuje a perspektívne aj naďalej bude ovplyvňovať translatologické myslenie. Na súčasnom translatologickom výskume, a to ako na jeho konceptuálnej, tak aj na metodologickej báze, vidno totiž stopy jedinečného uvažovania, ktoré v rodiacej sa translatológii razili Holmes, Popovič a ich kolegovia. Je bez nitrianskej a nizozemskej translatológie vôbec možné hovoriť o pojmoch, ako sú mapovanie a re-mapovanie, pomenúvanie a premenúvanie, alebo aj o sociologických a komunikačných prístupoch v translatológii? Je preto dôležité organizovať konferenciu, ktorá by nebola len cestou v čase, do 70. rokov minulého storočia, späť ku koreňom spomenutých škôl, ale konferenciu, ktorá by ukázala skutočné prínosy nizozemskej a nitrianskej školy pre súčasný výskum v translatológii.

Viac informácií na:

http://www.ktr.ff.ukf.sk/conference/

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2015-10-08 do 2015-10-09
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook