Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. - Slovenský štát v našich hlavách.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2019-12-03 14:45 - 16:00
Miesto konania:
Akropola, Hodžova 1
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekanky Filozofickej fakulty UKF. Dňa 3. 12. 2019 o 14:45 hod. sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška doc. PhDr. Antona Hruboňa, PhD. s názvom "SLOVENSKÝ ŠTÁT V NAŠICH HLAVÁCH : O posmrtnom kulte jednej historickej epochy (a ako to ovplyvňuje našu súčasnosť)."
 
Anotácia prednášky: Slovenský štát definitívne nezomrel v roku 1945 pod drvivým náporom vojsk antifašistickej koalície. Aj temer 75 rokov po svojom zániku žije v myslení časti spoločnosti ako kultúrny kód – ako mystická reminiscencia na „skutočne slovenské Slovensko“, éru „všeobecného blaha a prosperity“ a „ostrov pokoja“ vo vojnou zmietanej Európe.
Aké sú príčiny takejto reflexie obdobia, počas ktorého došlo k najväčším kolektívnym i osobným drámam v modernom vývoji našej krajiny? Ako je možné, že spomienkový optimizmus či generačne sprostredkovaná historická pamäť dokážu pri formovaní postoja k Slovenskému štátu prebiť aj známe fakty o štátom organizovanom násilí a vyvražďovaní, v dôsledku ktorého zo Slovenska prakticky vymizla komunita dotvárajúca jeho multikultúrny charakter po celé storočia? Prečo a akým spôsobom si porazený režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany dokázal po roku 1945 v časti spoločnosti získať posvätnú aureolu nedotknuteľnosti a jeho predstavitelia priam kult národných apoštolov a mučeníkov za národ a právo na jeho sebaurčenie? A najmä – čo z toho všetkého plynie pre dnešok? Prečo sa niekto v roku 2019 hlási k „odkazu“ ľudáckeho režimu, keď už veľmi dobre vieme, za čo všetko bol politicky zodpovedný? Nechováme si v historickom povedomí nebezpečného krakena, ktorému môžu znovu narásť chápadlá a vyvolať novú erupciu ultranacionalizmu s nepredvídateľnými dôsledkami? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sa pokúsi zodpovedať prednáška Antona Hruboňa, nepríjemne prepájajúca nedávnu minulosť s prežívanou súčasnosťou
 
december 2019 InDia
 
 

Všetky termíny:

  • 2019-12-03 14:45 - 16:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook