Fakulta

Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-09-29
Miesto konania:
B106 – B107, B. Slančíkovej 1, Nitra

Cieľ konferencie:
Od účastníkov očakávame, že sa vyjadria ku konkrétnym problémom v cestovnom ruchu z územia Slovenskej republiky a Európy, analyzujú ich príčiny a odprezentujú možné riešenia.

Sekcie:
Manažment a marketing v cestovnom ruchu, Kultúrny cestovný ruch, Kvalita služieb v cestovnom ruchu

Vedecký garant podujatia:
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.

Vedecký výbor konferencie:
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
PhDr. Michala Dubská, PhD.
PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
PhDr. Roman Zima, PhD.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-09-29
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook