Fakulta

UMENÍM K SLOBODE ´89

Kategória:
Verejné
Dátumy
2019-11-11 00:00 - 2019-11-15 20:00
V dňoch 11.11. – 15.11.2019 si Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF pripomína 30. výročie od nežnej revolúcie. Vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci ÚLUK-u budú spolu so študentmi reflektovať umelecké diela, ktoré tematizujú život československej spoločnosti v rokoch 1948 – 1989. Centrom živých prednáškových blokov je problém vytrácania kolektívnej pamäti, totalita a sloboda, fenomén sledovania, poetika normalizačnej kinematografie, piesne revolučného novembra, detstvo za železnou oponou, estetika socialistického bývania a i.
Týždeň v ÚLUK-u, nazvaný "UMENÍM K SLOBODE ´89" beží v rámci celoslovenského Festivalu slobody v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Festival slobody sa zavŕši 20.11.2019 o 18.00 premietaním celovečerného hraného filmu Balón (2018). Podujatie je určené pre študentov estetiky a príbuzných odborov FF UKF.
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2019-11-11 00:00 do 2019-11-15 20:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook