Fakulta

Historické kino

Kategória:
Verejné
Dátum:
2019-11-14 13:00 - 17:45
Miesto konania:
Akropola, Hodžova 1
Prostredníctvom premietnutia vybraných filmov s historickým námetom sa divák oboznámi s témou boja za slobodu a občianske práva vo svete v 20. storočí. Súčasťou akcie bude odborná prednáška študentov Katedry histórie k riešenej problematike, ktorá načrtne historické pozadie doby, ozrejmí dejinné súvislosti konfliktu, ale upozorní i na prípadné nezrovnalosti medzi filmom zobrazovaným príbehom a historickými faktami. Podujatie je organizované Katedrou histórie FF UKF v Nitre v rámci Festivalu slobody 201.
 
Kedy a kde: Štvrtok 14. 11. 2019, od 13:00 hod., ul. Hodžova 1, miestnosť H-307 (Akropola)
Organizuje: Katedra histórie FF UKF v Nitre (odborný garant: Mgr. Zuzana Hasarová, PhD.)
 
khis Historické kino 2019
 
 

Všetky termíny:

  • 2019-11-14 13:00 - 17:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook