Fakulta

Ing. arch. Vladimír MERTA: Proč v Čechách neznáme slovenský underground? (Odlišní formy subverzivní kultury jako společného odporu)

Kategória:
Verejné
Dátum:
2019-10-23 13:00 - 14:00
Miesto konania:
FF UKF, Hodžova 1, H-115
Srdečne Vás pozývame na prednášku v rámci vedeckého cyklu Culturologos Katedry kulturológie FF UKF v Nitre.
Hosťom tentoraz bude legendárny tvorca českého folku, režisér, fotograf, architekt a významná osobnosť českej kultúry a umenia Ing. arch.
Vladimír MERTA (Katedra etnomuzikologie, Fakulta humanitních studií Karlovy univerzity, Praha; Katedra animované tvorby Filmová akademie múzických umění, Praha).
Téma prednášky: "Proč v Čechách neznáme slovenský underground? (Odlišní formy subverzivní kultury jako společného odporu)".
Podujatie sa uskutoční v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0282/18 "Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989"
plagat final
 
 

Všetky termíny:

  • 2019-10-23 13:00 - 14:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook