Fakulta

Ochrid – kolíska kultúry (kultúrne dedičstvo ako potenciál kultúrneho turizmu), prednáša prof. Maja Jakimovska Tošič

Kategória:
Verejné
Dátum:
2019-10-18 11:00 - 12:00
Miesto konania:
zasadačke dekanátu FF UKF v Nitre
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre pozýva na prednášku s názvom Ochrid – kolíska kultúry (kultúrne dedičstvo ako potenciál kultúrneho turizmu), ktorá sa bude konať 18. októbra 2019 o 11.00 h v zasadačke dekanátu FF UKF v Nitre na Štefánikovej tr. 67. Prednášať bude prof. Maja Jakimovska Tošič, riaditeľka Inštitútu macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku.
 
 

Všetky termíny:

  • 2019-10-18 11:00 - 12:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook