Fakulta

Sondy do (de)tabuizácie smrti v súčasnej kultúre (panelová diskusia)

Kategória:
Verejné
Dátum:
2019-05-06 13:00 - 16:00
Miesto konania:
Univerzitný tvorivý atelier, B. Slančíkovej 1
Srdečne vás pozývame na panelovú diskusiu spojenú s projekciou filmu, ktorá sa uskutoční 6. mája od 13.00 do 16.00 v miestnosti B-127 (B. Slančíkovej 1, ŠD UKF v Nitre)
Hostia: Mgr. Monika Suchánska (antropologička a zakladateľka eko-cintorínov), doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. (etnologička), Mgr. Katarína Gabašová, PhD. (kulturologička).
Moderátor: Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
Filmová projekcia spojená s odborným výkladom: Mgr. Art. Michal Kočiš
Stručná charakteristika podujatia:
Cieľom panelovej diskusie bude sondáž do rozmanitých obrazov smrti v komparácii so súčasným trendom tabu a detabuizácie smrti. Zámerom organizátorov je ponúknuť rôzne náhľady, podnety a inšpirácie na tému smrti ako jedinej istote v živote, ako aj na kritiku symptomatického vytesňovania smrti a úniku pred ňou prostredníctvom rozptyľovania v každodennosti, sprevádzaného strachom, úzkosťou či zúfalstvom. So zakladateľkou eko-cintorína „Les spomienok“, Monikou Suchánskou, priblížime rozvoj alternatívneho „eko-pohrebníctva“ na Slovensku, ktorý podporuje otvorenejší a prirodzenejší prístup k smrti.
 
 

Všetky termíny:

  • 2019-05-06 13:00 - 16:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook