Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D. a doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2019-04-04 14:45 - 16:00
Miesto konania:
FF UKF, Hodžova 1, Akropola
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekanky Filozofickej fakulty UKF. Dňa 4. 4. 2019 o 14:45 hod. sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška Mgr. Jany Davidovej Glogarovej, Ph.D. a doc. Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D. (Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské university v Ostravě) s názvom "Historická sémantika – stav a perspektivy mezioborové disciplíny".
Anotácia prednášky: Přednáška se zaměří na představení historické sémantiky jakožto mezioborové disciplíny, stojící na pomezí jazykovědy a historie. Stručně uvede historii oboru a jeho teoretická východiska, ale věnovat se bude zejména prezentaci několika metodologických přístupů vhodných k historickosémantické analýze jazyka, zejména využití korpusů a kvalitativní i kvantitativní přístup založený na sledování kolokací vybraných lexikálních jednotek. Prostřednictvím dílčích témat a sond, zejména na materiálu české literatury a publicistiky 20. století, budou naznačeny možné cesty a přístupy k jazyku, textu a sémantice v historickém kontextu.
 
interdisciplinárne dialógy april 2019
 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-04 14:45 - 16:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook