Fakulta

Slovenčina v kontexte slovanských a neslovanských jazykov

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-06-16 09:00
Miesto konania:
Sieň Konštantína Filozofa, Trieda A. Hlinku 1

Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa Vás pozýva na vedecký seminár s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Juraja Vaňka, CSc., s názvom SLOVENČINA V KONTEXTE SLOVANSKÝCH A NESLOVANSKÝCH JAZYKOV.

Témy seminára:

  • (slovenská) syntax, morfosyntax;
  • konfrontačná, resp. komparatívna lingvistika;
  • pragmalingvistika, komunikácia a jazyk;
  • jazykové kontakty, areálová lingvistika, dialektológia, etnolingvistika;
  • jazyk literárneho diela;
  • slovenčina ako cudzí jazyk.

Seminár sa uskutoční v utorok 16. 6. 2015 v Sieni Konštantína Filozofa, Trieda A. Hlinku 1, Nitra,  so začiatkom o 9.00 hod. Z príspevkov seminára vyjde zborník s vročením 2015.

 
 

Všetky termíny:

 • 2015-06-16 09:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook