Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: Frank Zappa - česko-slovenská mytológie, Prednáša: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-12-06 14:45 - 16:00
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1
Prednáška sa zaoberá premenami kultu amerického skladateľa Franka Zappu od 60. rokov 20. storočia do súčasnosti, variantami v diskurzívnej formácii o ňom, rétorickými stratégiami utvárajúcimi reč na tému F. Z. a ich intencionalitou.
Metodologickými zdrojmi budú teórie M. Foucaulta, teórie rečových aktov a pojmy individuálnej a kolektívnej intercionality v diele J. Searla.
 
 

Všetky termíny:

  • 2018-12-06 14:45 - 16:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook